kayit-sozlesmesi

Thomas Logo

KAYIT SÖZLEŞMESİ

 

Bu kira sözleşmesi yasal olarak konuğun kira süresi boyunca toplam kira bedeli ve işbu sözleşmede belirtilen uygun ve geçerli bedel karşılığında aşağıda bahsi geçen konutu (mülkü) kiralamayı kabul ettiği dikkate alınarak aşağıda imzası bulunan kişi(ler) ya da şirket (konuk) ve mülk sahibi (Thomas-ay Group) arasında belirtilen rezervasyon tarihinden itibaren yapılan ve işleme alınan tarafları bağlayıcı bir sözleşmedir.

 

KİŞİ SINIRLAMASI

Bu sözleşme çerçevesinde talep edilen şartlara ve kısıtlamalara uyum sağlaması beklenilen tüm konuklar, kira süresi boyunca herhangi bir zaman mülkte ….. kişiden daha fazlasının ikamet edemeyeceğini kabul ederler.

 

MÜLKÜN DURUMU VE KULLANIMI

Binamız ve tüm dairelerimiz en son teknoloji ve en kaliteli malzemelerle tasarlanmıştır. Konuklarımızdan daireleri buldukları gibi bırakmaları beklenir. Özellikle mutfaktaki bardak askılıklar ve oturma odasındaki televizyon ünitesi, kanepeler ile koltuklar çok dikkatli kullanılmalıdır. Her gün çalışanlarımız çöpü almaya geldiklerinde dairenin durumunu kontrol edeceklerdir (konuklar her gün çalışanların dairelere bakmalarına müsaade etmek durumundalardır.). Kaldıkları süre boyunca oluşan tüm hasar kullanıcıya fatura edilecektir. Faturanın ödenmemesi durumunda sözleşme otomatik olarak feshedilir ve konuk daireden derhal çıkarılır. Tüm konuklar bu sözleşmeyi imzalayarak bu kuralı kabul etmiş sayılırlar.

Konuk mülkü yalnızca konaklama amaçlı ve her zaman temiz ve insancıl koşullarda tutarak herhangi bir hasara ve zarara karşı oldukça dikkatli kullanmalıdır. Konuk ve izin verilen ek misafirler, mülk içinde veya çevresinde, yüksek sesten kaçınmalı ve komşuları rahatsız etmemeli, kızdırmamalı, tehlikeye atmamalı veya onlara güçlük çıkarmamalıdır. Konuklar konutu ne ahlaka aykırı, kaba ya da yasadışı amaçlar için ne herhangi bir kanunu, bahsi geçen kuralı veya yasayı ihlal etmeli ne de israfa yönelik ya da rahatsız edici davranışlarda bulunmalıdır.

 

İHMAL

Eğer konuk bu sözleşmenin şartlarına ve zorunluluklarına uyum sağlayamazsa kişisel eşyalarını toplayıp mülkiyeti düzenli ve hasarsız bir şekilde terk etmek zorundadır. Toplam kira bedelinin hiçbir kısmı geri ödenmez ve herhangi bir yasal işlem gerekirse davayı kazanan taraf, masrafları karşı taraftan talep etme hakkına sahiptir.

Eğer konuk herhangi bir hasara sebep olursa bu derhal konuğa fatura edilir ve kapının kilidi değiştirilir. Hasar bedeli ödenene dek kapı açılmaz.  Eğer hasar tespit edildikten sonra en geç 6 saat içinde ödeme yapılmazsa sözleşme geri ödeme yapılmaksızın feshedilir.

 

TAHSİS VE KULLANDIRMA

Konuk mülkü sözleşmede adı geçen aile üyeleri veya misafirleri dışında başka hiç kimseye tahsis edemez ve kullandıramaz.

 

KAYIP-ÇALINTI DURUMU

Konuk, kendisinin veya misafirlerinin ve ziyaretçilerin mülke getirdiği tüm kişisel varlığını, mobilyalarını, şahsi mallarını ve diğer eşyalarını hırsızlık, hasar, tahribat ya da diğer zararlar hususunda konuğun sorumluluğundadır ve Thomas-ay Group hiçbir sebepten yükümlü tutulmayacaktır.

 

TAHLİYE

Konuk, ortak tesisler ve aktiveler dâhil mülk içinde veya çevresinde yaşayabileceği herhangi bir yaralanma veya ölüm durumunda Thomas-ay Group’a, çalışanlarına veya resmi ya da başkaca temsilcilerinden hiçbir hak talep edemez. Konuk, tamamen kendi inisiyatifi, risk ve sorumluluğunda bu tür tesisleri kullanmayı kabul eder.

 

GİRİŞ VE TEFTİŞ

Thomas-ay Group makul zamanlarda ve mülkü denetleme ve muhtemel alıcılara, kiracılara ya da diğer yetkili kişilere gösterme amacıyla önceden haber vererek mülke girme hakkını saklı tutar. Eğer emlak acentesi mülke veya herhangi bir kişiye muhtemel tehlike olduğuna dair makul bir gerekçesi olursa Thomas-ay Group izinsiz mülke girebilir.

 

 

Kayıttan önce dairenin durumu (lütfen işaretleyiniz):

 

Dairenin temizliği

Çarşaflar, havlular, vb.

Mutfak araç-gereçleri (tava, tencere, vs.)

Mutfağın durumu

Televizyon ünitesinin durumu

Kanepe ve koltukların durumu

Yatakların ve dolapların durumu

Duvar kâğıtlarının ve boyanın durumu

 

Ben …………………………………………………….. işbu vesile ile en iyi koşuldaki dairenin anahtarlarını teslim aldığımı ve daireyi aynı durumda teslim edeceğimi kabul ediyorum. Oturduğum süre boyunca oluşacak tüm hasarların tarafıma fatura edileceğini bir kez daha kabul ediyorum.

 

 

İmza